Pravilnik i klase Trenutna strana > Početna > Pravilnik i klase

1. Opšta pravila
1.1. Organizacija
1.2. Učesnici
1.3. Kotizacija
2. Uslovi za učešce
2.1. Minimalna potrebna oprema za učešće
2.2. Preporučena oprema
3. Generalna pravila za vreme takmicenja
3.1. Sigurnost učesnika
3.2. Zaštita životne sredine
3.3. Državna pravila
3.4. Sportsko ponašanje
4. Takmičenje
4.1. Definicija i objašnjenje
4.2. Radar
4.3. Ispit spretnosti
4.4. Brzinac
4.5. Bodovanje

1.Opšta pravila

1.1.Organizacija
9th SERBIAN TROPHY predstavlja offroad takmičenje organizovano od Off-road team SRBIJA 4×4.
Takmičenje se održava u periodu od 13.11.-15.11.2015. godine i vozi se u tri kategorije(klase): HARD , SOFT (takmičarske klase) i TURIST (revijalna klasa).
Sve potrebne informacije, knjigu radara, sudije, pravilnik i sve ostalo potrebno za ovu manifestaciju obezbedjuje organizator.
Organizator zadržava pravo izmene satnice koja je dostavljena u pozivnom pismu, kao i izmene pravilnika ukoliko bude neočekivanih dešavanja, ali se obavezuje da o tome obavesti učesnike na vreme (pre početka prve etape).

1.2. Učesnici
Na 9th SERBIAN TROPHY može učestvovati svako ko je zainteresovan i ima sposobno vozilo za offroad teren.
Svako vozilo u klasama HARD i SOFT mora imati dva člana posade, vozaca i suvozaca.
I vozač i suvozač moraju posedovati vozačku dozvolu (važeću).
Vozila u klasi TURIST mogu imate proizvoljan broj članova, a maksimalno onoliko za koliko je putnika vozilo registrovano.
Pre početka takmičenja tim mora popuniti prijavni list i uplatiti kotizaciju koju određuje organizator.

1.3. Kotizacija
Kotizacija se plaća po učesniku, pre početka takmičenja i iznosi 100EU za Hard i Soft, 90EU za Turist.
Obuhvata smeštaj i hranu učesnika, kao i određeni propagandni materijal.

2. Uslovi za učešce

Sva takmičarska vozila moraju biti registrovana za vožnju.
U Hard klasi mogu se voziti samo vozač i suvozač.
Soft klasa pored vozača i suvozača može imati jos učesnika, samo u broju koliko je dozvoljeno (saobraćajna dozvola), sem na specijalnim ispitima gde u vozilu smeju biti samo vozač i suvozač.
Na STARTU svako vozilo mora imati nalepljen startni broj sa obe strane vozila, na prednjim vratima, na vidljivom mestu.
Zabranjena je upotreba agrarnih vozila i agrarne opreme (traktori, motokultivatori, traktorske gume, gusenice, motorne testere,…)
Najstrozije zabranjeno konzumiranje alkohola na stazi, kao i za vreme voznje.

2.1. Minimalna potrebna i propisana oprema za učešće:

HARD klasa:
-prednji winch
-kaciga (vozač i suvozač)
-rol bar
-pojas, najmanje u tri tačke
-merač kilometraže ili trip master
-zaštitnu traku za drvo
-prvu pomoć
-traku i dodatni alat za šlepanje
-protivpožarni aparat

SOFT klasa:
-kaciga
-pojas
-prvu pomoć
-traku i dodatni alat za šlepanje
-protivpožarni aparat
off-road pneumatici obavezni za obe takmivarske klase
TURIST klasa
- oprema propisana ZOBS-om

2.2. Preporučena oprema:

-sredstva za komunikaciju (radio stanice, mobilni telefon)
-kompas
-zaštitne rukavice
-vodu za piće
-kotur
-zadnji winch
-osnovni alat
-gurtne za vezivanje ili uzad za vucu

3. Generalna pravila za vreme takmicenja

3.1. Sigurnost učesnika

Kaciga i zaštitni pojas obavezni su tokom cele trke (u vožnji i van nje) za HARD i SOFT klasu.
Nenošenje kacige kažnjava se sa 100 kaznenih poena.
Nenošenje pojasa kažnjava se sa 100 kaznenih poena.
Najstrozije zabranjeno konzumiranje alkohola na stazi, kao i za vreme voznje. Ucesnik za koga se alkotestom (bilo gde na stazi) utvrdi da je pod dejstvom alkohola, bice diskvalifikovan i udaljen s takmicenja.

3.2. Zaštita životne sredine

Zabranjeno je bacati đubre po stazi ili na bilo kom drugom mestu koje nije predviđeno za to.
Svako vinčovanje oko drveta, a bez zaštitne trake za drvo kažnjava se sa 100 kaznenih poena.
Svako namerno obaranje drveća kaznjava se sa 500 kaznenih poena.

Sve posade moraju voditi računa o privatnoj svojini. Ukoliko se ne nalaze na pravom putu, a naiđu na privatni posed ili zasejane površine, NE SMEJU se kretati po istim.
U protivnom snose troškove ukoliko dođe do tužbe.

3.3. Državna pravila

Pošto deo trase vodi kroz naseljena mesta i javne puteve, svi učesnci se obavezuju i dužni su da se ponasaju u skladu sa postojećim saobraćajnim propisima.

3.4. Sportsko ponašanje

Svaka posada koja iz određenih razloga zaostaje ili je u kvaru dužna je da propusti vozilo koje se kreće iza njih ukoliko to, naravno teren dozvoljava.
Dozvoljena je pomoć drugim takmičarskim ekipama, ukoliko je tim u mogućnosti i ako to želi.
U slučaju nezgode, posebno ukoliko ima povređenih svi učesnici su dužni da pomognu i što pre obaveste organizatore.
Organizator se obavezuje da će sva vozila koja ostanu na terenu iz određenih razloga izvući do kraja trke.

4. Takmičenje

4.1. Definicija i objašnjenje

9th SERBIAN TROPHY je offroad takmičenje na kom učestvuju vozila podeljena u klase Hard i Soft. Vozi se po nepristupačnim terenima planine Kopaonik i okolini. Takmičenje predviđa vožnju po radaru, jedan ili više ispita spretnosti, kao i brzinske ispite. Klasa Turist vozi u karavanu i prati dešavanja u takmičarskim klasama.

4.2. Radar

Pre početka takmičenja svaka posada će dobiti knjigu radara sa detaljnim uputstvima za vožnju. Radar sadrži određen broj etapa ili specijalnih ispita. Na kraju svake etape se nalazi sudija koji pečatom ili potpisom overava prolazak vozila kroz tu etapu. Svaki nedobijen pečat nosi 500 kaznenih poena.
Vožnja po radaru se zvanično završava u 20 časova, što podrazumeva odlazak sudija sa kontrolne tačke kao i povratak svih vozila do mesta gde im je obezbeđen smeštaj.

4.3. Ispit spretnosti

Ispit spretnosti zamišljen je kao kratka, teška staza na kojoj će ekipa pokazati svoje umeće u extreme offroad voznji.
Svaka ekipa startuje pojedinačno u određenom razmaku.
Ispiti spretnosti su podeljeni na sektore koji su vidno obelezeni. Potrebno je proci sve sektore u zadatom vremenu. Posle isteka zadatog vremena, vozilo je duzno da napusti stazu i svaki nepredjeni sektor (racunajuci i onaj u kome se zatekao) donosi 100 kaznenih poena. Neprolazenje kompletnog specijalnog ispita (nijedan sektor) kaznjava se sa 5.000 poena (vazi samo za hard)
Ispit spretnosti je obeležen signalnim trakama i kapijama (sektorima). Svako kidanje ili kacenje trake kažnjava se sa 20 kaznenih poena, a svako obaranje stuba sa 50 kaznenih poena. Svaka kapija vredi 100 kp. Izlazak sa staze sa sva 4 točka ili skraćivanje iste kažnjava se sa 500 kaznenih poena. Ukoliko ekipa ne uspe da prođe ispit spretnosti sama, svaka pomoć drugog vozila nosi kaznu od 500 poena, a pomoć organizatora označava disfalifikaciju te ekipe (za celodnevni radar).Specijalni ispiti su vremenski ograniceni (bonus,penal i max vreme)
Za svaki specijalni ispit ucesnici ce dobiti dodatno objasnjenje prilozeno uz road-book. U zbiranje za plasman ulaze ekipe koje su prošle celu stazu i savladale sve specijalne ispite. U slučaju da ekipe nisu savladale colokupnu zadatu stazu, bolji plasman ima ekipa sa manje kaznenih poena. Takođe, U slučaju da vise ekipa savlada celokupnu stazu, bolji plasman ima ekipa sa manje kaznenih poena.

4.4. Brzinac

Brzinac je ispit spretnosti na kojem takmicari moraju za najkrace vreme da savladaju zadate prepreke. Vreme na brzincu se meri u sekundama. 1sek=1kazneni poen. (ekipe s istim brojem kaznenih poena voze ponovo poslednji specijalni ispit).
Sva pravila bodovanja ista su kao u članu 4.3.

4.5 Bodovanje

-potpis (pecat) -500
-kapija (sektor) -100 (ili vise, naznaceno u radaru)
-kaciga -100
-pojas -100
-sajla na drvetu -100
-traka-kačenje -20
-kocic-kačenje -50
-ceo SI -5.000 (hard)
- 1 min na etapi -1

Partneri i prijatelji

Orion Telekom Rtanj Auto Bild Srbija British car LED BAR Varta Top Gear